Πρόεδρος

Ρουγκέλλη  Διαμαντή

Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος :

Άνεμος Ιωάννης

Δημοτικοί σύμβουλοι

 Ξενέλης Γεώργιος

Βασλάς  Βασίλειος

Χατζηπαναγιώτου   Χρύσανθος

Κορομηλάς  Παναγιώτης

Κυπριωτέλης Βασίλειος

Επιστροφή στην αρχική σελίδα