Σάββατο  11-05-2019 έγινε ημερήσια εκδρομή του συλλόγου στην Δημητσάνα και  για απογευματινό καφέ στην επιστροφή στη Βυτίνα.Στη Δημητσάνα   επισκεφθήκαμε το σπίτι του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε..Ο Πάτερ Παναγιώτης μας περίμενε και μας ξενάγησε στο σπίτι του Πατριάρχη Γρηγορίου του Έ ,που διετέλεσε τρεις φορές Πατριάρχης  Κων/πόλεως  και στο τέλος Πατριάρχης Σμύρνης  ,όπου και είχε μαρτυρικό θάνατο.Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το υπάιθριο μουσείο υδροκίνησης με ξεναγούς τους υπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιώς,όπου και ανήκει.

                              Επιστροφή στην αρχική σελίδα